Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej

Rejestr akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej powinien być prowadzony w formie elektronicznej i zawierać wiele cennych informacji, między innymi dane dotyczące liczby wyemitowanych przez daną spółkę akcji, a także o uprawnieniach, które z nich wynikają. W rejestrze akcjonariuszy w prostej spółce akcyjnej powinny być także dane i informacje na temat akcjonariuszy.

Prosta spółka akcyjna a rejestr i przepisy

Zgodnie z przepisami określającymi cechy prostej spółki akcyjnej nie posiada ona kapitału zakładowego lecz kapitał akcyjny który musi wynosić nie mniej niż złotówkę. Co więcej, kapitał w prostej spółce akcyjnej ma jeszcze jedną istotną cechę, a mianowicie elastyczność. Wartość kapitału jest zmienna i nie jest wpisana do umowy spółki. Dzięki temu różnego rodzaju zmiany kapitału nie wymagają wprowadzania żadnych zmian w umowie spółki. Należy pamiętać jednak o tym, iż nadal wymagają one wpisu do KRS.

Rejestr akcjonariuszy i prosta spółka akcyjna

W przypadku prostej spółki akcyjnej wypłaty z kapitału spółki na rzecz akcjonariuszy są bardzo łatwe. Każdy akcjonariusz może objąć identyczną liczbę akcji niezależnie od tego, czy wniósł wkład o wartości 0 złotych, czy też na przykład sto tysięcy złotych. W przypadku prostej spółki akcyjnej wszystko pozostaje do decyzji akcjonariuszy. Mogą oni w dowolny sposób zarządzać funduszami oraz kształtować podział akcji wedle swojego życzenia i wewnętrznych rozporządzeń. Dzięki odpowiednim ustawom akcjonariusze prostych spółek akcyjnych mogą także obejmować akcje za pracę lub też świadczenie usług na rzecz spółki, co ułatwia zakładanie startupów.