Czy jest dobry czas na fotowoltaikę?

Od początku 2022 r. mają wejść nowe zasady rozliczeń prosumentów z operatorami sieci elektroenergetycznych. Obecną zasadę, według której właściciel mikroinstalacji fotowoltaicznej może odebrać bezgotówkowo 80% odprowadzonej do sieci nadwyżki prądu, ma zastąpić zasada sprzedaży nadwyżki po średnich cenach hurtowych z poprzedniego kwartału i uzupełnianie niedoborów energii poprzez kupowanie ich po cenach detalicznych, które są niemal 3 razy wyższe. Przepisy przewidują utrzymanie dotychczasowych zasad na kolejnych 15 lat dla tych prosumentów, którzy uruchomią i podłączą do sieci instalację przed końcem 2021 roku.

Czy warto się spieszyć z fotowoltaiką w Gdańsku?

Nowe przepisy, wynikające z konieczności dostosowania polskich przepisów do przepisów unijnych, znacznie zmniejszą opłacalność fotowoltaiki. Średnia cena 1 MWh na rynku konkurencyjnym (cena hurtowa) w II kwartale 2021 r. wynosiła 256 zł (czyli 0,26 zł za 1 kWh), podczas gdy ceny sprzedaży w zależności od taryfy i operatora wahały się od około 0,69 zł do 0,78 zł za 1 kWh. Uzależnienie ceny sprzedaży własnego prądu od zmieniających się kwartalnie cen średnich uniemożliwia oszacowanie opłacalności inwestycji w dłuższym okresie czasu. Rozwiązaniem mogłoby być zainwestowanie w falownik hybrydowy i własny akumulatorowy magazyn prądu, ale są to dodatkowe koszty, które trudno będzie zwrócić bez możliwości dofinansowania.

Czy fotowoltaika w Gdańsku może być efektywna?

Instalacje fotowoltaiczne, wykorzystujące energię słoneczną i zamieniające ją w energię elektryczną kojarzą się z obszarami o ciepłym klimacie i dużym nasłonecznieniu. Czy nasłonecznienie i warunki klimatyczne w północnej części Polski są odpowiednie do tego, by instalacja fotowoltaiczna była opłacalna? Polska leży w strefie klimatu umiarkowanego, w którym występują duże różnice w długości dnia między zimą i latem. W okresie od kwietnia do października dobrze dobrana i zamontowana instalacja fotowoltaiczna jest w stanie zaspokoić zapotrzebowanie na prąd przeciętnego gospodarstwa domowego niezależnie od warunków pogodowych. Panele fotowoltaiczne Gdańsk wytwarzają prąd również przy świetle rozproszonym, czyli podczas pochmurnej pogody. Co prawda ze względu na szerokość geograficzną moc promieniowania słonecznego w północnej Polsce jest mniejsza niż w Polsce południowej i spada nieco poniżej 1000 kWh/m² rocznie, ale można to zrekompensować dodatkowymi panelami. Opłacalność zależy przede wszystkim od warunków lokalizacji i ekspozycji dachu.

Jaki jest wpływ warunków pogodowych na wydajność i bezpieczeństwo fotowoltaiki w Gdańsku?

Największym problemem przy wykorzystaniu maksymalnej mocy paneli fotowoltaicznych jest okresowe zacienienie modułów. Źródłem zacienienia ogniw fotowoltaicznych może być śnieg (na szczęście na Pomorzu nie utrzymuje się on zbyt długo), wysokie maszty, kominy lub drzewa, które mogą rzucać cień, albo spadające z drzew liście, które można usunąć. Nie musimy się obawiać wyładowań elektrycznych, ponieważ instalacje fotowoltaiczne są sprawdzane pod względem zabezpieczenia odgromowego i przepięć spowodowanych bliskimi wyładowaniami elektrycznymi. Same panele fotowoltaiczne i osprzęt przechodzą testy wytrzymałości na ekstremalne warunki pogodowe. Muszą wytrzymać podmuchy wiatru podczas sztormu, gradobicie i gwałtowne zmiany temperatury.