Jakimi metodami są zwalczane korniki przez profesjonalne firmy?

Zwalczanie korników przez profesjonalne firmy można podzielić na dwie kategorie ze względu na miejsce ich występowania — w lesie lub w domu.

W przypadku lasów najpopularniejsza i najbardziej skuteczna metoda polega na wycince drzew zajętych przez larwy szkodnika oraz wywiezieniu ich z lasu.

Inną stosowaną metodą jest usunięcie jedynie kory drzewa oraz znajdujących się pod nią korników, bez konieczności usuwania całego drzewa. Proces ten zwany jest korowaniem.

Jak zwalczyć korniki?

Jeśli chodzi o metody usuwania korników w domu, najpopularniejszą jest fumigacja, inaczej gazowanie. Zapewnia ona pozbycie się wszystkich szkodników bez względu na ich rodzaj. Przed wykonaniem fumigacji, należy przygotować dom według wskazówek specjalistów oraz odpowiednio oznaczyć teren. Następnie konieczne jest uszczelnienie domu. Po zrealizowaniu powyższych zabiegów aplikuje się gaz i zamyka dom. Zostaje on wtedy przekazany na okres karencji, podczas którego w domu nie mogą przebywać ludzie ani zwierzęta. Po tym okresie zdejmuje się folie gazoszczelne oraz odwietrza budynek. Wykonywane są kontrolne pomiary gazu i ozonowanie. Cały zabieg przebiega w ciągu około 8-12 dni. Do fumigacji stosuje się fosforowodór PH3. Jest to jedyny legalny gaz na korniki.

Często stosuje się również preparaty na korniki. Najskuteczniejszym z nich jest xilil gel, wykorzystywany w przypadku gdy mamy do czynienia ze spuszczelem pospolitym, inaczej domowym. Preparat ten charakteryzuje się wyjątkową wnikliwością w drewno, a przy tym nie powoduje zmiany koloru drewna.