Odszkodowanie za budowę instalacji przesyłowych

Odszkodowanie za budowę instalacji przesyłowych (elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych i innych) związane jest z pojęciem służebności przesyłu. Jest to ograniczone prawo rzeczowe, które posiada firma świadcząca usługi np. elektryczne albo telekomunikacyjne. Na mocy tego prawa korzysta z gruntów osoby trzeciej, na których znajdują się linie przesyłowe (np. rurociąg). Taka możliwość pojawiła się w polskim prawie w 2008 roku. Od tego momentu właściciel lub użytkownik wieczysty gruntów ma prawo żądać od przedsiębiorstwa wynagrodzenia albo odszkodowania. Odszkodowanie za obniżenie wartości nieruchomości lub też odszkodowanie za służebność przesyłu zawarte jest w wynagrodzeniu. Właściciel działki otrzymuje od firmy korzystającej z jego gruntów stosowne wynagrodzenie, które jest równoznaczne z odszkodowaniem. Jeżeli w trakcie eksploatacji gruntów prywatnych linie przesyłowe ulegną uszkodzeniu (np. pęknie rurociąg albo nastąpi rozszczelnienie sieci kanalizacyjnej) i właściciel lub użytkownik gruntów dozna z tego tytułu strat na swojej działce, może ubiegać się o klasyczne odszkodowanie od przedsiębiorstwa, a nawet dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Musi jednak udowodnić, że szkoda jest znaczna i nieodwracalna. Według Sądu Najwyższego, w momencie kiedy ustanawiana jest służebność przesyłu pomiędzy firmą korzystającą z gruntów osoby prywatnej a tą osobą, powinno być ustanowione takie wynagrodzenie, które zawiera już w sobie odszkodowanie na wypadek nieprzewidzianych sytuacji.

Ubieganie się o odszkodowanie za utratę wartości nieruchomości w wyniku szkód spowodowanych przesyłem można być przyznane osobie prywatnej przez przedsiębiorstwo korzystające z jego gruntów lub w wyniku wyroku sądowego.